Αναζήτηση

0 € έως 20.000.000 €

we found 0 results
Your search results

Οργάνωση, Έλεγχος, Εποπτεία Λογιστηρίων

Τακτικές και προγραμματισμένες επισκέψεις έμπειρου συνεργάτη μας λογιστή φοροτεχνικού στην εταιρεία σας με σκοπό την επίβλεψη και έλεγχο των εργασιών του Λογιστηρίου για τη διαπίστωση και διόρθωση λαθών στα βιβλία και στοιχεία της επιχειρήσεως και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για να μην επαναληφθούν.

Έλεγχο και υπογραφή όλων των φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λ.π.) για την απόδοση των φόρων και παροχή ειδικών συμβουλών για τη λύση φορολογικών θεμάτων.

Κατάρτιση και υπογραφή του Ισολογισμού του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και του Προσαρτήματος, διαχείριση των πρακτικών και των διαδικασιών δημοσίευσης.

Πλήρη ενημέρωσή σας σε μηνιαία βάση για οικονομικά στοιχεία – αριθμοδείκτες – ταμειακές ροές – προβλέψεις αποτελεσμάτων, φόρων κ.λ.π., ανάλυση και συμβουλές για την περαιτέρω πορεία και βελτίωση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης.

Έλεγχο του κύκλου των εργατικών και της μισθοδοσίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση μισθολογικών προβλημάτων.

Έγκαιρη ενημέρωσή σας για τις προθεσμίες κάλυψης των φορολογικών και ασφαλιστικών σας υποχρεώσεων.

Σωστή κατανομή και οργάνωση των εργασιών του Λογιστηρίου για την καλύτερη απόδοση του έμψυχου δυναμικού και αύξηση της παραγωγικότητας, ενημέρωσή σας με μηνιαίο report για την πορεία των εργασιών αυτών και την καταγραφή προβλημάτων, αδυναμιών και εκκρεμοτήτων.

Μελέτη για την καλύτερη και αποδοτικότερη παραμετροποίηση των μηχανογραφικών εφαρμογών για τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους.

Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας καθημερινά μαζί μας για διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και δυνατότητα επικοινωνίας σε κινητό τηλέφωνο για επείγοντα θέματα.

Παρουσία συνεργάτη μας και εκπροσώπησή σας όπου η παρουσία λογιστή φοροτεχνικού κρίνεται απαραίτητη (διεκπεραίωση φορολογικών ελέγχων, εργατικών προβλημάτων κ.λ.π.)

Compare Listings